Ohrožené druhy zvířat - důvody

11. července 2007 v 21:25 | Lina |  O zvířatech
Důvody proč živočichové vymírají:
Ničení přirozeného prostředí
Lidé začali pozměňovat různé typy přírodního prostředí, biomy, od dob, kdy objevili, jak vznítit oheň; avšak rychlá destrukce biomů byla odstraňována vznikem zemědělství asi před 10 000 lety. Po odlesňování je hlavní hnací sílou tohoto procesu zemědělství. To také nese zodpovědnost za ničení některých hlavních přirozených stepí, močálů, mokrých luk a jiných sladkovodních vlhkých biomů na světě. Pobřeží a řeky jsou narušovány stavbou přehrad, rychle rostoucí města znamenají další tlak proti ještě existujícím přírodním celkům.

Znečišťování

Chemikálie nebo jiné látky vnikají do přírodních ekosystémů a rozrušují je. Znečišťování je někdy přírodního původu, ale ve většině případů je výsledkem lidské činnosti.
Živočichové jsou rovněž ohrožováni znečišťováním vzduchu, k němuž dochází hlavně při spalování paliv, kdy jsou do atmosféry vypouštěny jedovaté plyn. To vyvolává místní problémy, jako je kyselý déšť, který velice postihuje sladkovodní ryby. V měřítku mnohem větším je toto znečištění příčinou celosvětového oteplování atmosféry; tato změna prostředí by nakonec mohla poškodit skoro všechny druhy živočichů na Zemi.
Lov a odchyt zvířat
Seznam druhů, které se stali obětí lovu, obsahuje africkou antilopu modravou, která vymřela kolem roku 1800 a severoamerického holuba stěhovavého, kdysi nejpočetnějšího ptáka světa. Tyto druhy byly původně zabíjeny pro maso, ale zvířata se nyní často loví z méně naléhavé potřeby. Sloni jsou zabíjeni kvůli klům a nosorožci kvůli rohům. Tygři jsou loveni pro kožešinu a některé tělesné části, za které se platí stále vyšší ceny. Mořské ryby se loví ve velké míře pro potravu. Pro obchod s domácími mazlíčky se odchytává mnoho živočichů. Ve zvláště rizikové situaci jsou opice a tropické druhy papoušků.

Vysazování živočichů

Některé z vysazených živočichů způsobují problémy tím, že loví druhy místní zvířeny. Jiné škodí původním živočichům nepřímo, neboť jim konkurují při obsazování teritorií nebo ve sběru potravy. V Austrálii rozrušily vysazené druhy ekologii celého kontinentu. Klokani ještě prospívají, ale mnozí malí vačnatci nyní žijí jen v nepatrné části jejich původního areálu. Podobné problémy zasáhly Nový Zéland a Madagaskar.
Změna klimatu
Na povrchu planety dochází se značnou rychlostí k oteplování. Živočichové jsou dobře vybaveni k tomu, aby se vyrovnávali s postupnými změnami klimatu. Změny, které se očekávají během nastávajícího století jsou však pravděpodobně mnohem rychlejší než změny v minulosti. V mnohých případech bude docházet k potížím v důsledku změn vegetačních zón na souši a změn pozice vodní hladiny a mořských proudů. Některá horská zvířata se již přesunují do vyšších nadmořských výšek a rozmnožovací cyklus některých ptačích druhů začíná dříve na jaře. Také bělení korálů zřejmě souvisí se změnou klimatu.
Srovnání lokalit
Jižní Amerika

Jižní Amerika je světadílem bujných tropických pralesů, vysokých velehor i rozsáhlých travnatých plání. Nejvíce ohroženy jsou zde deštné pralesy a spolu s nimi i pestrá a bohatá fauna i flóra.

Střední Amerika a Karibské ostrovy

Středoamerickou krajinu tvoří především hory a tropické pralesy. Džungle je zde však ve vážném nebezpečí.
Na Karibských ostrovech jsou zase mnohé původní druhy ohroženy zavlečenými zvířaty, která narušují tamní přirozenou rovnováhu.

USA
Velká část krajiny byla vystavena vlivům zemědělství, průmyslu a lidského osídlení nebo znečištění. Přírodní prostředí se značně změnilo a tyto změny se dotkly i řady živočišných druhů.

Kanada a Aljaška

Těžba ropy je zdrojem silného znečištění. Proti takovým katastrofám jsou zákony na ochranu zvířat bezmocné.

Skandinávie
Příroda zde musí být přizpůsobena k přežití chladných období roku. Husté lesy, v nichž se těží dřevo, jsou znovu vysazovány a obnovovány.

Západní Evropa
Ve většině částí už neexistují nenarušené úseky přírody. Lidé zde krajinu zdevastovali a změnili k nepoznání. Většina půdy slouží zemědělské a průmyslové činnosti. Rozšíření výroby způsobilo znečištění vody a ovzduší.

Střední a východní Evropa
Mnohé státy mají problémy se znečištěním jehož zdrojem je těžký průmysl. Také turistika značně ovlivňuje přírodu.

Severní Afrika
Největší část zaujímá poušť. Ta se postupně rozšiřuje, což působí nepříznivě na mnohé živočichy, kteří musí o přírodní zdroje zápasit s člověkem.

Střední a Jižní Afrika

Divoká zvířata tu žijí v obrovském množství, a přesto jim hrozí nebezpečí ze strany pytláků a zemědělců.

Jihozápadní Asie
Žije zde rozmanitá fauna, většina druhů je však přizpůsobena k životu v extrémně suchých podmínkách, neboť většinu území tvoří poušť.

Rusko a sousední státy
Rozsáhlé části jsou zemědělsky využívány, rozšířeny je také průmysl. To vše nepříznivě ovlivňuje životní prostředí. Dosud se zde ale zachovaly velké oblasti, jež jsou pro své drsné přírodní podmínky téměř neobydleny.

Indie a sousední státy
Příroda je zde neobyčejně bohatá, většinou je však také vážně ohrožena.

Čína, Japonsko a sousední státy

Čína je státem s největším počtem obyvatel. Většina území je přeměněno na zemědělskou půdu, což nepříznivě ovlivňuje přírodní prostředí.
V Japonsku jsou zvířata ohrožena nedostatkem prostoru a znečištěním prostředí.

Jihovýchodní Asie
Většinu území zaujímá tropický prales, který je ohrožen kácením. Divokou zvířenu rovněž krutě postihly válečné konflikty ve Vietnamu a v Kambodži.

Austrálie a Nový Zéland
Austrálie je snad nejpodivuhodnějším domovem všech savců - vačnatců. Příchod prvních bílých osadníků před 200 lety znamenalo pro vačnatce velké ohrožení.
Na Novém Z. byla zvířata dobře přizpůsobena životu, avšak nové druhy živočichů, vysazené Evropany, porušily zdejší křehkou přírodní rovnováhu.

Tichomořské ostrovy
Když na tyto ostrovy připluli lidé, zničili často jejich přirozené prostředí, nebo zde vysadili nové druhy zvířat, které se staly hrozbou pro původní faunu.

Arktida

Největší hrozbu pro tuto přírodu představuje nebezpečí znečištění ropnými látkami.

Antarktida
Toto území není trvale osídleno lidmi a nežijí zde ani žádná větší zvířata. Tento světadíl nebude ani v budoucnu hospodářsky využíván.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama